FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं ४ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/06/2018 - 15:33 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं ४-converted (1).pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं 3 बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/06/2018 - 15:31 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं ३-converted.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं २ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/06/2018 - 14:01 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं २-converted.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं १ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/06/2018 - 13:56 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं १-converted.pdf

वडा नं -४ बाट आ.व २०७४/७५ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

७४/७५ 05/24/2018 - 14:27

वडा नं ३ बाट आ.व ०७४/७५ को लागि पारित योजनाहरु

७४/७५ 05/24/2018 - 11:56

वडा नं १:- बाट आ.व. २०७४/७५ को लागि स्वीकृत योजनाहरु

७४/७५ 05/22/2018 - 10:11

वार्ड न- २ बाट आ.व २०७४/७५ का लागि स्वीकृत भएका योजनाहरु

७४/७५ 04/29/2018 - 11:09

Pages