FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८० २०८०/०८१ 06/16/2024 - 15:49 PDF icon 6-2-1_Arthik_Yen_Rajpatra_2080_Final.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको संचित कोषको आन्तरिक लेखा परिक्षण सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/16/2022 - 11:54 PDF icon 4-2-5_Sanchit_Koshko_Aantarik_Lekha_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/16/2022 - 11:52 PDF icon 4-2-4_Laingik_Himsa_Niwaran_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/16/2022 - 11:50 PDF icon 4-2-3_Sthaniya_Rajaswo_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/16/2022 - 11:48 PDF icon 4-2-2_Mel_Milap_Kendra_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/16/2022 - 11:46 PDF icon 4-2-1_Bajet_tatha_Karyekram_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको संचित कोषको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 08/14/2022 - 11:48 PDF icon 4-2-5_Sanchit_Koshko_Aantarik_Lekha_Rajpatra_Saun_2078_Tripurasundari_GaPa_.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 12:14 PDF icon 5-2-1_Arthik_Yen_Rajpatra_Asar_2079_Tripurasundari_GaPa_Design.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७९-८० 12/13/2021 - 19:29 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८-राजपत्रमा प्रकाशित-converted.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ७७/७८ 04/07/2021 - 13:15 PDF icon 1-1-3_Aarthik_Karyabidhi_Ain_Rajpatra_Magh_2077_Tripurasundari_GaPa_CTP.pdf

Pages