FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपाध्यक्ष श्री देवी कुमारी बुर्लाकोटीज्यूद्वारा नवौं गाउँसभामा आ.व ०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/27/2021 - 17:15 PDF icon आ.व ०७८-७९ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम-converted.pdf

अध्यक्ष श्री शम्भुकुमार थापाज्यूद्वारा आ.व २०७८/०७९ का लागि नवौं गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2021 - 14:53 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८-२०७९-converted.pdf

आ.व २०७६/०७७ का लागि बजेट वक्तब्य

७६/७७ 08/02/2020 - 17:19 PDF icon सुरेश सर-converted.pdf

आ.व २०७७/०७८ का लागि सातौं गाउँसभामा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री शम्भुकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 07/27/2020 - 14:03 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७७- final.pdf

आ.व ०७६/७७ को लागि गाउँपालिका अध्यक्ष श्री शम्भु कुमार थापा ज्यूबाट प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/09/2019 - 11:52 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६..pdf

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा समक्ष अध्क्षय श्री शम्भु कुमार थापाज्यू बाट आ.व ०७५/७६ को लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 12/14/2018 - 14:04 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५२०७६-converted.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

७५/७६ 09/07/2018 - 13:54 PDF icon राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान-converted.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि गाउँपालिकाबाट संचालन हुने(पालिकास्तरीय) स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/06/2018 - 15:37 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाबाट संचालित आयोजनाहरु-converted.pdf

चालू खर्चको समस्टिगत विवरण आ.व ०७४/०७५

७४/७५ 06/12/2018 - 17:20 PDF icon अनुसूची ३ १.pdf

आ.व २०७४/०७५ को लागि राजश्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

७४/७५ 06/12/2018 - 17:16 PDF icon आ.व बजेट.pdf

Pages