FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE ) २०७७ सम्बन्धी प्रतिबेदनमा राय सल्लाह सुझाब दिने सम्बन्धी सूचना !!

प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE ) प्रतिबेदन २०७७

नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा ,गिट्टी तथा वालुवा) उत्खनन् तथा संकलन कार्य प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) अध्ययनका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!