FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व ०७९/८० मा नदिजन्य पदार्थ विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धमा

७९-८० 08/02/2022 - 16:04 PDF icon 1659410235274290.pdf

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 01/24/2022 - 14:06

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 12/14/2021 - 13:50

नदिजन्य पदार्थ संक्कलन निकासी तथा बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 12/08/2021 - 16:25

Invitation for Bid

७९-८० 11/26/2021 - 13:57

नदिजन्य पदार्थ निकासी ,उत्खनन तथा बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७९-८० 11/15/2021 - 11:31

Invitations For Bids

७९-८० 10/31/2021 - 11:32

इन्जिनीरिङ्ग कन्सल्टेन्सी सुचिकृत तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा

७९-८० 09/15/2021 - 12:45

बिज्ञापन र सूचना प्रकाशनका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/15/2021 - 12:25

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

७९-८० 09/08/2021 - 14:09

Pages